Als je een trotse vader of moeder bent, deel je waarschijnlijk graag je foto’s en video’s van je kinderen op social media zoals Facebook, Instagram of YouTube. Dit lijkt de gewoonste zaak van de wereld maar als gescheiden ouder kan dit net even anders zijn. Het komt steeds vaker voor dat een ouder na een (echt)scheiding foto’s en/of video’s van het kind plaatst op sociale media, terwijl de andere ouder het daarmee oneens is. Dit roept bij veel gescheiden ouders de vraag op of de ex-partner zonder toestemming van de andere ouder foto’s en video’s van hun kind of kinderen op sociale media mag plaatsen. In veel gevallen is dit een gevoelig punt.

 

Beelden van kinderen op social media, is dat toegestaan?

Het delen van beelden van kinderen op social media is toegestaan, mits beide ouders dit prima vinden. Als er sprake is van een gelukkig huwelijk, zal dit geen twistpunt geven. Op het moment dat de ouders gescheiden zijn, kunnen er meer beren op de weg liggen.

 

Voordat we dieper op de vraag of “mijn ex-partner zonder mijn toestemming foto’s en video’s van ons kind op sociale media mag plaatsen” is het goed om aan te geven dat we in dit artikel uitgaan van gezamenlijk gezag. Dit wil zeggen dat beide ouders beslissingsbevoegdheid hebben over belangrijke zaken in het leven van hun minderjarige kind. Het plaatsen van foto’s of video’s op sociale media wordt gezien als zo’n belangrijke beslissing. 

 

Tot welke leeftijd zijn de ouders verantwoordelijk voor de privacy van hun kind?

Voor het antwoord op de vraagstukken over het geven van toestemming aan een ex-partner met betrekking tot het plaatsen van beelden van het kind op social media, is het ook van belang om te weten tot welke leeftijd de ouders verantwoordelijk zijn voor de privacy van hun kind. Wettelijk gezien is dit tot het kind zijn of haar zestienjarige leeftijd heeft bereikt. Om de privacy van hun kind te waarborgen, kunnen ouders ervoor kiezen om geen beelden van hun kind(eren) online te delen. In de praktijk maakt lang niet iedere ouder deze keuze. Een groot deel van de ouders (ongeveer de helft) kiest er voor om wel regelmatig afbeeldingen van hun kind op internet te delen. Uiteraard is dit met alle risico’s van dien want geen enkele ouder vindt het prettig als de beelden van de kinderen in verkeerde handen vallen en dat is bij social media/ internetgebruik niet uitgesloten! 

 

Steeds meer conflicten over het delen van beelden van de kinderen op social media

Het toenemende gebruik van social media heeft als gevolg dat er steeds meer conflicten ontstaan over het delen van beelden van de kinderen op social media. Dit is uiteraard het meest het geval bij gescheiden stellen waarbij er vaak geen directe overlegstructuur is. Echtscheidingsadvocaten en mediators zien dat het delen van foto’s van kinderen steeds vaker onderwerp van discussie is bij gescheiden ouders. Als dit in jouw situatie het geval is, of lijkt te ontstaan, is het verstandig om in gesprek te gaan met je ex-partner. Het is goed om in dit gesprek je zorgen uit te spreken of je redenatie waarom het plaatsen van foto’s en video’s van je kind op sociale media géén goede keuze is. Het is hierbij goed om het belang van je kind voorop te stellen want dat is waarschijnlijk de achterliggende gedachte. Hierbij kun je gebruik maken van een onafhankelijke bemiddelaar om op zoek te gaan naar een oplossing die voor jullie samen het beste is.

 

Mag mijn ex-partner zonder mijn toestemming foto’s en video’s van ons kind op sociale media plaatsen?

Als het niet lukt om gezamenlijk afspraken te maken, of je ex-partner heeft zich niet gehouden aan de afspraken, zit er niets anders op dan de gang naar de rechter te maken. Je bent niet de eerste die de rechter de vraag stelt of je ex-partner zonder jouw toestemming foto’s en video’s van jullie kind op sociale media mag plaatsen. Er hebben in Nederland al een aantal zaken met betrekking tot dit vraagstuk plaatsgevonden. In deze zaken kwam de rechter steeds tot dezelfde uitspraak: het belang van het kind weegt zwaarder dan het belang van de ouder om de foto’s en/of video’s te plaatsen op sociale media zonder toestemming van de andere ouder. Het plaatsen van beelden op social media werd dus niet toegestaan of alleen in een besloten kring. Je moet er dus niet verbaasd over zijn dat de rechtbank bepaald heeft dat de foto’s en video’s op social media verwijderd moeten worden en het voor een specifieke periode niet toegestaan is om foto’s en/of video’s op dit soort platforms te plaatsen.

 

Dit wil niet zeggen dat de rechter altijd tot dit oordeel komt. De rechter zal bijvoorbeeld ook kijken naar het social mediagedrag van de andere ouder en dan met name of deze persoon zelf wel afbeeldingen van het kind of de kinderen op social media plaatst. Daarnaast zal de rechter ook kijken welke foto’s gedurende de relatie op social media werden geplaatst en op basis hiervan een oordeel vellen.   

 

Voorkomen is beter dan genezen

Uit het bovenstaande kun je gerust opmaken dat voorkomen beter is dan genezen. Dit kunnen jullie op een eenvoudige manier doen bij het opstellen van het ouderschapsplan. Hierin kun je schriftelijk jullie standpunt en afspraken vastleggen met betrekking tot het social mediagebruik en dan met name over het plaatsen van foto’s en video’s op deze platformen. Wanneer je al gescheiden bent en je hebt in het ouderschapsplan nog geen afspraken opgenomen over het gebruik van social media kun je dit uiteraard alsnog doen. Het is immers verstandig om dit soort misverstanden bij voorbaat weg te nemen want een rechtszaak kost vaak veel tijd en geld en kan onnodig veel stress veroorzaken. Voorkomen is dus beter dan genezen, zeker in dit soort situaties. 

Alsjeblieft, jouw ouderschapsplan!

Hieronder kun je het ouderschapsplan van Scheidingsprofs gratis downloaden.