Tijdens het huwelijk, dus als alles nog koek en ei is en we kunnen spreken van rozengeur en maneschijn, besluiten veel partners een gezamenlijke rekening te openen om hiervan alle vaste lasten en tal van andere gemeenschappelijke kosten te kunnen betalen. Deze rekening wordt ook wel een en/of rekening genoemd. Maar wat nou als jullie gaan scheiden? Of als één van de partners na de zoveelste ruzie heeft besloten om bijvoorbeeld bij de ouders in te trekken in afwachting van de scheiding? Mag je dan nog (veel) geld van de gezamenlijke rekening afhalen? Wij gaan er in deze blog meer over vertellen.

 

Gehuwd in gemeenschap van goederen

Indien echtgenoten gehuwd zijn in gemeenschap van goederen betekent dit niets meer en niets minder dat alles wat zij bezitten van beide personen is. Met chique termen heet dit, dat zij beide bevoegd zijn om hun gemeenschappelijk vermogen te besturen. Dit betekent dat elke echtgenoot zonder medeweten of toestemming van de andere echtgenoot van alles mag uithalen met betrekking tot het gezamenlijk vermogen (waaronder vanzelfsprekend ook de gezamenlijke bankrekeningen). Dit noemt men het “concurrentieel bestuur”. Een echtgenoot kan dus zonder problemen geld opnemen of overmaken, zonder hiervoor per definitie verantwoording te moeten afleggen.

 

De één bereid zich beter voor dan de ander

Een echtscheiding komt in de meeste gevallen niet zomaar uit de lucht vallen. Vaak is hier al een periode van ruzies of meningsverschillen aan vooraf gegaan. Zo kan het dan ook gebeuren dat de ene partner, eerder dan de andere partner, in de gaten heeft dat het zo niet langer kan. Deze partner kan dan besluiten, nog voordat de echtscheidingsprocedure is opgestart, de bankrekening leeg te maken of kostbare goederen laten verdwijnen. In het gunstigste geval gebeurt dit met de beste intenties en wil de ene echtgenoot het geld of de goederen slechts “verplaatsen” en in bewaring nemen, juist om te voorkomen dat de andere partner minder nobele bedoeling zou hebben en deze voor zich zou houden. Bij een echtscheiding is het wederzijds vertrouwen vaak ver te zoeken en zo kan het gebeuren dat de ene partner liever het zekere voor het onzekere neemt om uiteindelijk niet met lege handen achter te blijven. Het geld en de goederen worden in dit geval dan op een later moment alsnog verdeeld.

Er is natuurlijk ook nog een andere mogelijkheid en daar komen helaas vaak minder goede intenties bij kijken. Dat wil zeggen dat de ene echtgenoot de “verplaatste” gelden of goederen gewoon voor zichzelf wil houden, buiten elke verdeling om. Met andere woorden de bankrekening is geplunderd, het geld en de waardevolle spullen zijn weggesluisd en zie nu maar eens dat je hier een deel van terug krijgt…

 

Verdeling van het gemeenschappelijk vermogen

Het probleem is natuurlijk dat wanneer een echtgenoot de gemeenschappelijke rekening heeft geplunderd voordat de daadwerkelijke scheiding ingediend is, de “plundering” van de gemeenschappelijke rekening “onder de radar” zou kunnen blijven. Het is namelijk zo dat in het kader van de latere vereffening en verdeling van het gemeenschappelijk vermogen de datum van het indienen van het verzoekschrift tot scheiding, bepalend is voor alle verrekeningen. Met andere woorden, het maakt niet uit wat er vroeger op de rekening stond, de datum waarop de echtscheiding ingediend wordt is de datum die gehanteerd wordt voor de verdeling van alles. Deze datum heet de vereffeningsdatum. Op deze datum wordt als het ware een foto genomen van hetgeen de echtgenoten samen en afzonderlijk bezitten. Beide echtgenoten hebben dan in principe voor de helft recht hierop. De geplunderde rekening staat dan natuurlijk op 0 en naar eerdere data wordt normaal gesproken niet gekeken.

 

Voorkomen dat je ex er met alle bezittingen vandoor gaat

Gelukkig is er een manier om te voorkomen dat je ex er met alle bezittingen vandoor gaat. Hoewel beide echtgenoten, zoals gezegd, onbeperkt kan beschikken over het gemeenschappelijk vermogen, moet dit wél in het belang van het gezin gebeuren. Met andere woorden:

Indien de ene echtgenoot alle rekeningen leeg haalt en hiermee alle rekeningen “op nul” zet, gaat de rechter er vanuit dat dit in het belang van het gezin is. In dat geval wordt de bewijslast omgekeerd en zal deze echtgenoot moeten aantonen dat de goederen en financiën werden aangewend in het gezinsbelang en er geen sprake is van wegsluizen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de afgehaalde sommen hebben gediend ter betaling van een gemeenschappelijke schuld. De “plunderende” echtgenoot zal dus het bewijs moeten leveren dat zowel de financiën als de goederen werden gebruikt in het belang van het gezin. Kan de ex partner dat niet aantonen? Dan zal de boel alsnog verdeeld worden.

Wil je jouw scheiding in goed overleg regelen en dit soort onenigheid voorkomen? Neem dan gerust contact met onze Scheidingsprofs op. Zij kunnen je door hun jarenlange ervaring met raad en daad terzijde staan.

Alsjeblieft, jouw checklist!

Hieronder kun je de checklist van Scheidingsprofs gratis downloaden.