We richten ons op deze website vaak op onderwerpen die gericht zijn op het moment “als het te laat is”. De keuze om te gaan scheiden is dan al reeds gemaakt. Uiteraard gaat hier vaak ook een voortraject aan vooraf en het is zeker ook interessant om hier eens je aandacht op te richten. Als je de onderstaande scheidingssignalen in jouw relatie herkent heb je de hulp van onze echtscheidingsmediators niet nodig en kun je jouw huwelijk wellicht nog redden.

 

Let op de scheidingssignalen!

Scheidingssignalen kunnen het einde van je huwelijk aankondigen. Het zijn signalen die aangeven dat je relatie niet in evenwicht is. In veel gevallen herkennen de gehuwde partners deze signalen pas achteraf. Dit terwijl deze scheidingssignalen al een lange tijd (onbewust) deel uit maakten van het dagelijks leven. Op het moment dat je deze signalen niet herkent of gewoon negeert, kan dit resulteren in het einde van je huwelijk. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat dit bij meer dan de helft van de stellen ook daadwerkelijk het geval is. Als reden wordt dan opgegeven dat ze “uit elkaar gegroeid zijn”. Daarom is het belangrijk om eens inzicht te hebben van signalen van een naderende scheiding. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee!

 

Dit zijn signalen van een naderende scheiding

 • Er wordt niet meer over een (gezamenlijke) toekomst gepraat.
 • Er wordt niet meer geïnvesteerd in een toekomst samen.
 • Persoonlijke onderwerpen worden vermeden in onderlinge gesprekken.
 • Beide partners richten een “eigen leven” in en gaan steeds meer hun eigen gang.
 • Er worden geen leuke dingen meer samen gedaan.
 • Er is sprake van afzondering naar elkaar.
 • Belangrijke zaken worden niet meer gedeeld.
 • Er begint sprake te zijn van onzekerheid bij een van de partners.
 • Er ontstaat steeds vaker ruzie, irritatie en misverstanden over onbelangrijke zaken.
 • Tekortkomingen van de ander worden steeds meer benadrukt.
 • Er ontstaat steeds meer kritiek op de ander ook in het openbaar.
 • Er is geen sprake meer van spontane liefde of intimiteit.
 • Er ontstaat veel meer oog voor anderen. Deze personen worden ook vaker bewust of onbewust in het leven van een van de partners toegelaten. 

 

Oorzaken van een scheiding

Hierboven hebben we een aantal scheidingssignalen met betrekking tot het gedrag onder je aandacht gebracht. Het is goed om voor de volledigheid ook te vermelden dat specifieke situaties hieraan ten grondslag kunnen liggen. Denk aan het verlies van een baan, een ziekte zoals een burn-out, het overlijden van een naasten of de pensionering van een of beide getrouwde partners. 

 

Wat te doen bij het signaleren van deze signalen die kunnen duiden op een scheiding?

Herken je een aantal bovenstaande signalen en wil je weten wat je kunt doen bij het signaleren van deze signalen die kunnen duiden op een scheiding? Dan zijn er een aantal stappen die je kunt ondernemen. Een van de eerste stappen die je kunt zetten is met je partner in gesprek gaan en hem of haar aangeven waar je mee zit. Dit kan een prima stap zijn naar het verbeteren van jullie onderlinge communicatie. Ervaren jullie het als lastig om samen tot een oplossing te komen voor jullie relatieproblemen? Schakel dan professionele hulp in. Je kunt dan gebruik maken van de diensten van een relatietherapeut, een mediator of een psycholoog.   

Alsjeblieft, jouw checklist!

Hieronder kun je de checklist van Scheidingsprofs gratis downloaden.