Als je scheiding achter de rug is, ga je er vanuit dat alles goed geregeld is. Dit is zeker een geruststellende gedachte als je als ouder van minderjarige kinderen bent gescheiden. Er is een omgangsregeling voor de kinderen vastgesteld waaronder jullie beiden (uiteindelijk) een handtekening hebben gezet. In de praktijk blijkt echter dat je ex de regels niet zo nauw neemt en uiteindelijk de gemaakte afspraken wil veranderen. Kan het naleven van een omgangsregeling in dit soort situaties afgedwongen worden? In deze blog ontdek je het antwoord.

 

Wat is een omgangsregeling?

Als ouder heb je recht op de omgang met je kind, ook als je besloten hebt om te scheiden van de andere ouder. De regels op dat gebied worden vastgelegd in een omgangsregeling (ook wel ouderschapsplan genoemd). Hierin wordt ook de plicht voor onderhoud en alimentatie vastgelegd. Scheidende ouders hebben alle mogelijkheden om een omgangsregeling volledig zelfstandig vorm te geven als ze bijvoorbeeld de keuze maken voor het online scheiden. Uiteraard kunnen zij er ook voor kiezen om gebruik te maken van bemiddeling als ze hier zelf niet uitkomen. Als de scheidende ouders zelf niet in staat zijn om goede afspraken te maken met betrekking op de toekomst van hun kinderen, zal de rechter hier een uitspraak in doen. Op welke manier de omgangsregeling is vormgegeven is niet van belang. Als de rechter deze afspraken als reëel beoordeeld heeft, moeten deze afspraken door alle betrokken partijen worden nagekomen. Kinderen zijn immers erg gebaat bij deze structuur. Helaas gaat dit in de praktijk niet altijd goed. Het komt vaak voor dat een van de ouders (zowel vaders als moeders) de omgangsregeling niet wilt nakomen. In dat geval brengt de ouder het kind niet op tijd naar de andere ouder, weigert een ouder een kind af te geven of wordt het kind niet op tijd opgehaald.

 

Wat te doen als de omgangsregeling niet wordt nagekomen?

Veel ouders vragen zich af wat ze het beste kunnen doen als de omgangsregeling niet wordt nagekomen. De beste oplossing is uiteraard om als ouders met elkaar in gesprek te gaan. Als je als ouders hier zelf niet in slagen, kunnen jullie gebruik maken van bemiddeling. Een mediator helpt ouders hierbij om het gesprek op gang te brengen en samen tot oplossingen te komen. Het is uiteraard van belang dat beide ouders achter deze manier van het zoeken naar oplossingen staan.

Op het moment dat bemiddeling niets oplevert, kan er de gang gemaakt worden naar de rechter. Het is voor een rechter niet mogelijk om strafrechtelijke sancties op te leggen als de omgangsregeling niet wordt nagekomen. De rechter kan er echter wel voor kiezen om een dwangsom op te leggen in dit soort gevallen. In veel situaties werkt dit zeer effectief. Als er een spoedeisend belang is om een ontstane situatie op te lossen, kan ervoor gekozen worden om een kort geding procedure te beginnen. Hierbij heeft de rechter de mogelijkheid om een voorlopige uitspraak te doen, in afwachting van het vervolg van de procedure.

 

Andere manieren om het naleven van omgangsregelingen af te dwingen

Andere, wat meer ingrijpende, manieren om het naleven van omgangsregelingen af te dwingen kan het inroepen van de hulp van de politie zijn. Je kunt je voorstellen dat deze oplossing erg traumatisch is voor een kind en daarom ook het liefst wordt vermeden. Daarnaast is het mogelijk om een omgangsregeling af te dwingen door een ondertoezichtstelling (OTS). Dit is een maatregel van de kinderbescherming. Uiteraard zijn dit maatregelen die als rigoureus kunnen worden gezien. In veel gevallen zijn dit opties die de relatie tussen gescheiden ouders er niet beter op maakt. Het is goed om in dit soort situaties te realiseren dat een goede relatie tussen de ouders heel belangrijk is om de impact van een scheiding op de kinderen te minimaliseren. Het is van groot belang om bij deze omstandigheden te denken en beslissingen te maken in het belang van de kinderen.

Alsjeblieft, jouw ouderschapsplan!

Hieronder kun je het ouderschapsplan van Scheidingsprofs gratis downloaden.