Als je gescheiden bent, is de kans aanwezig dat je alimentatie aan je ex-partner moet betalen of dat je maandelijks een bedrag van je ex-partner ontvangt. Dit bedrag is vastgesteld in het echtscheidingsconvenant maar helemaal vast staat dit bedrag niet. Je hebt immers jaarlijks te maken met de indexering van de alimentatie. Alimentatie indexering betekent in de praktijk dat je te betalen of te ontvangen bedrag wordt verhoogd. Hoe dit in z’n werk gaat en welke verhoging jullie per 1 januari 2022 kunnen verwachten ontdek je hier. De indexering van de alimentatie voor het jaar 2022 is immers bekendgemaakt.

 

Wat is de alimentatie indexering voor 2022?

Laten we meteen maar met de deur in huis vallen en je het antwoord geven op de vraag wat de alimentatie indexering voor 2022 is. Deze is vastgesteld op 1,9%. Dit betekent in de praktijk dat je per 1 januari 2022 een verhoging van 1,9% ten opzichte van het maandelijkse alimentatie bedrag van 2021 zal ontvangen of moeten betalen. Hoewel er sprake is van wederom een verhoging, is deze stijging van het alimentatiebedrag niet zo sterk als voorgaande jaren het geval was. Om je een beeld te geven: vorig jaar is de alimentatie indexering vastgesteld op precies 3%. Het jaar ervoor op 2,5% en in 2019 was de indexering van de alimentatie vastgesteld op 2%. In 2018 was er sprake van een stijging van 1,5%, iets minder dan nu het geval is dus. Het alimentatiebedrag dat in het echtscheidingsconvenant staat, is dus een basis bedrag dat aan verandering onderhevig is.  

 

Wie stelt de alimentatie indexering vast en op welke basis wordt dit vastgesteld?

De hierboven over je uitgestorte regen van percentages roept wellicht bij je de vraag op wie de alimentatie indexering vast heeft gesteld en op welke basis dit wordt vastgesteld. Het ministerie voor Veiligheid en Justitie bepaalt de hoogte van de alimentatie stijging. Uiteraard wordt dit bedrag niet zomaar vastgesteld. De stijgende lonen (lees: het loonindexcijfer) in het afgelopen jaar vormen de basis van het besluit. Er is hierbij dus sprake van een compensatie van de veranderende koopkracht, dus de stijging van de kosten in het levensonderhoud. Aan de indexering alimentatie 2022 kun je dus zeker de corona invloeden merken. De pandemie heeft immers veel effect gehad op loonstijgingen en het (deels) uitblijven hiervan.

 

Hoe wordt de jaarlijkse alimentatie stijging bekend gemaakt?

De jaarlijkse alimentatie stijging wordt jaarlijks (medio november) bekend gemaakt door een publicatie in de Staatscourant en in de landelijke dagbladen. Vervolgens is het de verantwoording van de betrokkenen (dus de alimentatie betalers en ontvangers) dat de voorgeschreven verhoging op de juiste manier plaatsvindt. Dit is zeker niet vrijblijvend! De verhoging is van rechtswege. Zelfs als je zelf geen salarisverhoging gehad hebt, zit je wel aan de alimentatie verhoging vast. Het maakt ook geen verschil of je hierover in het echtscheidingsconvenant afspraken hebt gemaakt. De alimentatie indexering 2022 is voor iedereen van toepassing met uitzondering van de gevallen waarbij scheidende partners overeen zijn gekomen (en hebben vastgelegd in het echtscheidingsconvenant) dat zij deze regeling hebben uitgesloten. Uiteraard is het mogelijk om deze onderlinge afspraak alsnog te maken en dit schriftelijk vast te leggen.

 

Werkt de indexering van de alimentatie met terugwerkende kracht?

Zoals aangegeven zijn de ontvangers en betalers van alimentatie er zelf verantwoordelijk voor dat de jaarlijkse indexering goed wordt doorgevoerd. Dit gaat dus niet automatisch. Helaas gaat dit niet altijd goed en wordt de indexering niet (correct) doorgevoerd. In dat geval is het goed te weten dat deze verhoging via juridische weg opeisbaar is. Dit kan zelfs met terugwerkende kracht voor een periode van vijf jaar. Wanneer de alimentatie langer dan vijf jaar niet geïndexeerd is, kan de verhoging van de laatste vijf jaar nog altijd wel worden gevorderd. 

 

Afwijken van de wettelijke indexering alimentatie?

Hoewel de wettelijke indexering alimentatie wat dwingend overkomt en in zeker zin ook zo is, kan hier wel vanaf worden geweken als er sprake is van een onrealiseerbare verhoging. Bij een goed contact tussen de ex-partners, kunnen zij dit zelfs in onderling overleg bepalen, eventueel met ondersteuning van een echtscheidingsmediator. Als deze stap gezet wordt, is het wel van belang dat de gemaakte afspraken schriftelijk worden vastgelegd om misverstanden achteraf te voorkomen. Wanneer het niet mogelijk is om hierover onderling afspraken te maken, kan er bij de rechtbank een verzoek worden ingediend tot de verlaging van alimentatie. Dit verzoek kun je niet zelf indienen. Hiervoor moet je de hulp van een echtscheidingsadvocaat inroepen. Helaas kan deze stap uitmonden in een lange juridische procedure, iets wat je uiteraard moet zien te voorkomen. Je kunt uiteraard bij onze Scheidingsprofs terecht voor meer informatie en persoonlijk advies over de alimentatie indexering van 2022.

Alsjeblieft, jouw checklist!

Hieronder kun je de checklist van Scheidingsprofs gratis downloaden.