De inboedelverdeling is een van de zaken die geregeld moeten worden bij een scheiding. Hoewel dit wellicht wat vreemd in je oren zal klinken, is het verdelen van de boedel vaak een van de lastigste stappen die gezet moeten worden in een echtscheidingstraject. Voor veel scheidende stellen is de boedelverdeling een groot struikelblok en is het lastig om deze horde zonder ruzie en conflicten te nemen. In deze blog delen we praktische tips hoe je deze lastige uitdaging een stuk eenvoudiger voor jullie zelf kunnen maken.

 

Wat komt er kijken bij een boedelverdeling?

Als je als stel besluit om te gaan scheiden, staan jullie ook voor de uitdaging om alle fysieke bezittingen onder elkaar te verdelen. Dit is een stap die je zeker niet mag onderschatten. Er komt best veel kijken bij een boedelverdeling. Tijdens de boedelverdeling moeten jullie alle fysieke spullen die enige waarde hebben onder elkaar verdelen. Dit betreft uiteraard alleen een verdeling van spullen die gezamenlijk bezit waren. Hierbij kun je dus denken aan de auto, de caravan, de meubels, de televisie, de apparatuur, de boeken, de keukenspullen en vele andere spullen. Alles wat enigszins van waarde is, moet worden verdeeld tussen scheidende partners.

 

Hoe wordt een boedelverdeling vormgegeven?

Een boedelverdeling is niet helemaal vrijblijvend. Zoals we al aangegeven hebben, het betreft hier een verdeling van fysieke spullen die gezamenlijk bezit waren. Deze laatste zin geeft al richting aan de manier waarop een boedelverdeling wordt vormgegeven. Het huwelijksgoederenregime is hier leidend in. Dit is een ingewikkelde term dat aangeeft op welke manier je getrouwd bent/ samengeleefd hebt. Als je in algehele gemeenschap van goederen bent getrouwd, wordt de gehele boedel gezien als gezamenlijk bezit en heb je dus als scheidende partner recht op de helft van alle spullen. Dit is ook het geval bij een geregistreerd partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden.

In geval van een beperkte gemeenschap van goederen vallen de spullen die je voor het huwelijk in het bezit waren van één van de partners niet onder de verdeling. Deze spullen gaan terug naar “de rechtmatige eigenaar”. Als je onder huwelijkse voorwaarden getrouwd was of als er sprake is van een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden, is er sprake van een voor een deel vergelijkbare constructie. Je hebt immers in het “huwelijkscontract” vastgelegd welke spullen als privé bezit moeten worden gezien. Ook in dit geval zullen alleen de gezamenlijke bezittingen moeten worden verdeeld.

 

Waarom boedelverdelingen bij echtscheidingen niet eenvoudig zijn

Zoals aangegeven kunnen boedelverdelingen een grote uitdaging vormen voor gescheiden stellen. Hierbij spelen namelijk niet alleen rationele belangen een rol. Veel spullen kunnen ook een emotionele waarde hebben voor beide partners. Denk hierbij aan fotoboeken of cadeaus die jullie samen gekregen hebben. Juist de verdeling van deze items maakt dat boedelverdelingen bij echtscheidingen vaak niet eenvoudig (lees: een erg lastige stap) kunnen zijn.

 

Stappenplan voor het verdelen van de boedel bij een echtscheiding

  1. Maak een inventarisatielijst, schrijf dus op welke spullen je onderling moet verdelen.
  2. Stel vast welke spullen jullie beiden willen hebben
  3. Laat eventueel items taxeren door een onafhankelijke partij als jullie het lastig vinden om de marktwaarde ervan te bepalen.
  4. Bepaal welke spullen aan wie toekomt
  5. Stel een definitieve verdelingslijst op en controleer of de totale waarde van ieders deel ongeveer gelijk uitkomt.
  6. Leg de verdeling schriftelijk vast in het echtscheidingsconvenant

 

Zo pak je de boedelverdeling bij een echtscheiding het beste aan

Het bovenstaande stappenplan is een weergave welke stappen er moeten worden gezet bij het verdelen van de boedel bij een echtscheiding. De praktische invulling van deze stappen vormt in de praktijk vaak een lastiger proces. Hoe pak je de boedelverdeling bij een echtscheiding het beste aan?

In de praktijk vormt de waardebepaling van je spullen direct een van de struikelblokken. Je vindt op internet immers géén waardebepalingen van inboedel. Je kunt hiervoor wel een taxatie laten uitvoeren door een onafhankelijke organisatie maar wat is een tafel voor jullie waard als de emotionele factoren hierin worden meegenomen? Onze tip is dat jullie beiden een bedrag hiervoor vaststellen en dat het gemiddelde bedrag van deze twee waardes als waard wordt genomen.

Hebben jullie beiden interesse in een fotoboek of ander beeldmateriaal? Dan is dit op een eenvoudige manier op te lossen door de foto’s digitaal bij te laten maken. Veel stellen hebben ervaren dat op deze manier een eenvoudige regeling kan worden getroffen.

Een zeer praktische manier om de boedelverdeling bij een echtscheiding het beste aan te pakken is door ieder een exemplaar van de inventarisatielijst te nemen en alvast een kruisje te zetten achter het item waar je interesse in hebt. In veel gevallen is hiermee als een flinke stap in de boedelverdeling gezet. Het komt zelfs vaak voor dat scheidende partners hierbij verder denken dan de eigen belangen en rekening gaan houden met elkaar. Je wilt als scheidende partner immers ook dat er rekening wordt gehouden met jou.

 

Verdeling van spullen waar beide scheidende partners interesse in hebben

Zijn er spullen die elkaar “overlappen dus waar jullie beiden interesse in hebben? Dan kun je dit op een eerlijke manier oplossen doe om en om te kiezen. Eventueel met behulp van het opgooien van een muntje kun je bepalen wie als eerste mag kiezen. In de praktijk is dit vaak een zeer goede manier van het verdelen van spullen waar beide scheidende partners interesse in hebben. Door om en om te kiezen, maak je automatisch de keuze gemaakt voor datgene wat het meest voor je waard is. Dit hoeft niet alleen financiële waarde te zijn want veel spullen hebben juist veel emotionele waarde. Juist dit maakt de inboedelverdeling bij een scheiding zo’n lastige uitdaging.

Kun je wel een beetje hulp gebruiken bij het netjes en goed regelen van je scheiding? Maak dan gebruik van de kennis en ervaring van onze Scheidingsprofs op gebied van bemiddeling bij echtscheidingen.

Alsjeblieft, jouw checklist!

Hieronder kun je de checklist van Scheidingsprofs gratis downloaden.