Het besluit om te gaan scheiden vormt vaak het startpunt van een wat lastige periode. Je hebt veel keuzes te maken en veel te regelen terwijl je eigenlijk verder wilt met je “nieuwe” leven. Die scheidingsperiode, daar wil je snel vanaf zijn. Je zou dit kunnen doen door de makkelijk weg te kiezen en een heel eenvoudig, kort echtscheidingsconvenant op te stellen maar is dit wel zo verstandig? In dit blog ontdek je het antwoord.

 

Snel scheiden hoe doe je dat?

Er is eigenlijk slechts één manier om snel te scheiden en dat is door het gehele traject zoveel mogelijk zelf in de hand te houden. Dit kun je doen door te kiezen voor het online scheiden, mits je ex-partner hier ook mee akkoord gaat uiteraard. Het online scheiden heeft een vrij groot zelfstandig karakter. Een echtscheidingsconvenant stel je als scheidend stel snel op. Jullie bepalen de afspraken, en een scheidingsprofessional zet het juridisch kloppend in een convenant. Je hebt hierdoor het tempo van het doorlopen van een echtscheidingstraject dan ook voor een groot deel zelf in de hand. Door deze “vrijheid” heb je echter wel zelf een aantal belangrijke toekomstgerichte keuzes te maken. De verantwoordelijkheid van de inhoud van het echtscheidingsconvenant ligt hierdoor wel volledig bij jullie. Het is de vraag hoe je hiermee omgaat: kies je voor de makkelijke en snelle weg en stel je een kort echtscheidingsconvenant op om hier snel vanaf te zijn of denk je hier wat langer over na?

 

Functie van een echtscheidingsconvenant

Laten we even terug gaan naar de basis. Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijk document waarin alle afspraken tussen scheidende partners weergegeven staan. Deze afspraken hebben betrekking op onder andere de verdeling van bezittingen en schulden, de afhandeling van het huwelijk zelf en de zaken die betrekking hebben op de omgang met de (minderjarige) kinderen die uit het huwelijk zijn voortgekomen. Dit laatste staat overigens geformuleerd in het ouderschapsplan dat als belangrijke bijlage aan het echtscheidingsconvenant wordt toegevoegd. Een echtscheidingsconvenant vormt de basis voor een gescheiden toekomst en is dus een zeer belangrijk document.

 

Hoe bindend is een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant dient in eerste instantie als leidraad om afspraken met betrekking tot de scheiding vast te leggen. Op het moment dat de rechter de echtscheiding uitspreekt, zal het document een executoriale titel krijgen. Dit wil zeggen dat beide partijen het recht op de gemaakte afspraken in het convenant kunnen afdwingen. De rechter zal hierbij kijken of de gemaakte afspraken reëel en volgens de wettelijke regels zijn. Om een veelvoorkomend misverstand weg te nemen: de rechter zal niet kijken of een echtscheidingsconvenant compleet is en alle te maken afspraken hierin geformuleerd zijn. Deze verantwoording ligt bij de scheidende partners zelf en niet bij een rechter. Zelfs een echtscheidingsadvocaat of mediator heeft deze verantwoording niet omdat ook zij geen compleet beeld heeft van jullie situatie.

 

Hoe verstandig is het om een kort echtscheidingsconvenant op te stellen?

Als de inhoudelijke verantwoording van een echtscheidingsconvenant bij jullie als scheidend stel ligt, dan is de verleiding groot om een kort document op te stellen. Dit is niet alleen lekker makkelijk maar je kunt ook die vervelende echtscheidingsperiode wat sneller doorlopen. Daarnaast wordt de kans op ruzie over de te maken afspraken ook een stuk kleiner. Uit de praktijk blijkt echter vaak dat het zeker niet verstandig is om een kort echtscheidingsconvenant op te stellen. Het gebeurt regelmatig dat er onduidelijkheid ontstaat over zaken die niet in het document vermeld staan. Daarnaast is het zeker niet uitgesloten dat een van de partners in later stadium tot de ontdekking komt dat hij of zij hierdoor toch benadeeld is of tot de ontdekking komt dat er iets verzwegen is.

 

Gevolgen opstellen (te) eenvoudige echtscheidingsconvenanten

De gevolgen van het opstellen van (te) eenvoudige echtscheidingsconvenanten laten zich raden: er ontstaat een conflict wat zelf juridische gevolgen kan hebben. Een scheiding in goed overleg is ontaard in een flinke strijd waarin ;partners lijnrecht tegenover elkaar staan. Deze situatie zal je “nieuwe” leven zeker meer beïnvloeden dan je lief is. Het is dus belangrijk om zoveel mogelijk zaken op te nemen in je echtscheidingsconvenant ook als je denkt dat dit nu niet nodig is of niet zoveel te verdelen hebt. Het kan je veel ellende besparen naderhand.

Kunnen jullie wel wat ondersteuning gebruiken bij het opstellen van dit document?
Onze Scheidingsprofs denken graag met jullie mee.

Alsjeblieft, jouw echtscheidingsconvenant!

Hieronder kun je het echtscheidingsconvenant van Scheidingsprofs gratis downloaden.