Steeds meer mensen maken de keuze om een echtscheidingstraject volledig online te doorlopen. Deze optie sluit als een puzzelstuk aan op de wensen die we in onze huidige samenleving hebben. Online scheiden is een mogelijkheid waar inmiddels al iets meer dan een decennium gebruik van gemaakt kan worden maar ook binnen deze scheidingsvorm hebben de ontwikkelingen zich snel opgevolgd. We vroegen onze scheidingsmediator Chris van Gompel naar zijn bevindingen hierin en waren vooral benieuwd hoe de ontwikkeling van het online scheiden de efficiëntie in het traject heeft bevorderd. Veel mensen willen immers zo snel mogelijk dit traject doorlopen!

Chris van Gompel is één van de mediators die aan Scheidingsprofs is verbonden. Hij biedt zowel fysieke- als online echtscheidingsmediation aan. Chris is een ervaren echtscheidingsmediator en heeft de opkomst van het online scheiden vanaf het eerste uur meegemaakt:

“Ik hoorde al zo’n 10 jaar geleden voor het eerst van online scheiden. Het leek mij een interessante optie en besloot een cursus te volgen. Online was toen natuurlijk heel anders dan nu het geval is. Er bestond bijvoorbeeld nog geen videobellen. In de beginperiode van het online scheiden werd een omgeving gecreëerd waarin klanten vragen konden beantwoorden. Op basis van deze antwoorden kon ik een ouderschapsplan en convenant maken. Zelfs het zelfvoorzienende karakter van online scheiden was er toen nog niet. Een scheidend stel was in die tijd dus ook veel meer afhankelijk van een mediator in vergelijking met tegenwoordig.”

“Volgens mij had je ook de mogelijkheid om met elkaar chatten. Dit was echter een optie waarvan gebruik werd gemaakt als de vraag en antwoord structuur ontoereikend was. Als er een live gesprek moest plaatsvinden, nam ik telefonisch contact op. Ongeveer een decennium geleden was online scheiden dus wel al een mogelijkheid maar meer een uitzonderlijke situatie waarvan gebruik werd gemaakt als mensen al fysiek uit elkaar waren. Het stond toen allemaal nog in de kinderschoenen. Veel mensen waren er toen nog niet eens aan toe.”

De ontwikkeling van online scheiden

We waren uiteraard benieuwd hoe de digitale ontwikkelingen van invloed zijn geweest op het doorlopen van een online echtscheidingstraject en uiteraard hoe het de mindset van betrokkenen heeft veranderd. Chris vertelde ons dat digitalisering niet alleen een verandering van gedachtegang bij scheidende stellen teweeg bracht maar ook van invloed had op zijn werkwijze.

“Mensen zijn nu veel digitaler dan 10 jaar geleden en dit is zelfs al zo, als je de situatie vergelijkt met 5 jaar geleden. Het belangrijkste voordeel van online is dat je niet bij elkaar hoeft te zitten en nog altijd cases (die niet te complex zijn) snel en netjes kunt regelen. Je doet hiermee het proces niet te kort en maakt het ook niet onnodig ingewikkeld. Zo’n 10 jaar geleden keek ik er eigenlijk nog niet zo tegenaan maar het leek me wel al snel gemakkelijk dat je niet altijd bij elkaar hoeft te zitten om met name min of meer ‘standaard’ documenten op te stellen. Er is in de loop van de jaren een soort automatische documentgenerator ontstaan, die documenten opstelt op basis van informatie die klanten rechtstreeks geven. Dit komt uiteraard de efficiëntie van een echtscheidingstraject ten goede.” 

Videocall om het online scheiden een persoonlijk karakter te geven

Sceptici gaven bij de opkomst van het online scheiden aan dat dit traject hierdoor een erg onpersoonlijk karakter heeft gekregen. Volgens Chris is dat tegenwoordig zeker niet het geval, nu het videobellen een goed ontwikkelde methode is om persoonlijk in contact met elkaar te staan:

“Een videocall is wel echt een toevoeging ten opzichte van een telefoongesprek. De informatieoverdracht is niet anders maar het feit dat ik kan zien hoe mensen ergens op reageren, is echt een toegevoegde waarde. Dat is bijna hetzelfde als aan tafel. Ik kan nu reageren op non verbale signalen en aangeven als ik de indruk krijg dat ik zie dat één van mijn cliënten iets niet begrijpt. Videobellen heeft als belangrijke voordeel dat deze mogelijkheid een online traject een stuk persoonlijker maakt.”

Efficiëntie als belangrijkste voordeel van digitaal scheiden

We vroegen Chris uiteraard naar de praktische voordelen van digitaal scheiden. Wat zal voor betrokkenen het belangrijkste argument zijn om voor een begeleiding op afstand te kiezen? Chris was duidelijk in zijn antwoord en wist dit op een pakkende manier in één woord samen te vatten:

“Efficiëntie. Ik heb als mediator immers vooral nog een controlerende rol. Mensen kunnen op veel vlakken veel meer zelfvoorzienend zijn waardoor de afhankelijkheid van de mediator duidelijk minder is geworden. Ik overleg natuurlijk wel nog met mensen maar je hebt op die manier wel een hele hoop dubbel werk voorkomen. Doordat je het proces zoveel mogelijk geautomatiseerd hebt, wordt het mediation deel (mijn tijd) beperkt. Daarmee wordt het traject goedkoper. Ik ga voornamelijk in gesprek met mensen om bijvoorbeeld de neuzen dezelfde kant op de krijgen of iets uit te leggen.” 

“Het is goed om je te realiseren dat online scheiden een maatwerk traject is. Ik heb het ook alleen met mensen over dingen die voor hen relevant zijn. Je kunt de eenvoudige dingen van de mediation voor een groot deel automatiseren. Met de videocall kunnen we ons dan richten op de dingen die belangrijk of onduidelijk zijn. Het convenant en ouderschapsplan neem ik met de mensen door. Als ze dit zelf al hebben doorgelezen en alles duidelijk is, kun je daar sneller doorheen. Ik controleer nog wel of mensen alles snappen en sta stil bij de dingen die nog niet duidelijk zijn. Het proces wordt zo efficiënt. Deze werkwijze voelt goed voor de scheidende partners en voor mezelf ook.”

Hoe snel is online scheiden mogelijk?

Zoals aangegeven willen de meeste mensen een echtscheidingstraject zo snel mogelijk doorlopen. Nu we hierbij gebruik kunnen maken van een efficiënte werkwijze, willen we uiteraard ook weten hoe snel het mogelijk is om online te scheiden. Chris gaf ons hier duidelijkheid in en wees ons op de voorwaarde hiervan:

“Online scheiden kan praktisch gezien binnen een paar dagen geregeld zijn. Overigens kan het sneller dan dat de meeste mensen het willen. Mensen geven vaak aan dat ze het zo snel mogelijk willen maar hebben gevoelsmatig toch meer tijd nodig. Dat is wel een aspect waar je niet omheen kan.” 

“Mensen kunnen als ze kiezen voor een online echtscheidingstraject echt zelf het tempo bepalen. Als zij gelijk invullen wat er van hen verwacht wordt, dan kunnen we in principe al een dag of twee dagen later de videocall hebben. Als het dossier dan niet te ingewikkeld is, heb ik een uur later de documenten klaar. Omdat zo’n call natuurlijk geen reistijd kost kan ik die in de meeste gevallen agenda technisch wel inplannen. De call duurt ongeveer een klein uur. Mijn agenda zal dus niet snel voor vertraging zorgen. De vertraging die zou kunnen opspelen komt pas bij de rechtbank. Maar dan hebben mensen al getekend, dus gevoelsmatig is het dan klaar. De druk is er dan af.”

“Als je als scheidend stel echt ruzie met elkaar hebt en niet met elkaar kunt praten of als er sprake is van een ingewikkelder dossier kunnen de Scheidingsprofs jullie wel helpen, maar is deze tijdsplanning uiteraard niet realistisch.”

De invloed van de corona crisis op het online scheiden

Tot slot vroegen we Chris uiteraard naar de invloed van de corona crisis op het online scheiden. Zijn er zaken waar (toekomstige) scheidende partners nu rekening mee moeten houden?

“De corona crisis heeft geen invloed op het online scheiden. Ik heb het niet drukker of minder druk dan normaal, ook de rechtbanken ondervinden nog geen problemen. Dus wat betreft de tijdsduur voor het doorlopen van het traject hoeft het niet langer te gaan duren. Ik verwacht wel dat het drukker gaat worden als de lockdown van het slot gaat, omdat relaties toch wel onder druk komen te staan deze tijd. Dat kan misschien wel van invloed zijn.”

Hebben jullie interesse om gebruik te maken van de diensten van Chris of een van de andere Scheidingsprofs ter ondersteuning van het doorlopen van een online echtscheidingstraject? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.