Als je als getrouwd stel besluit om te gaan scheiden, moet er niet alleen een verdeling plaatsvinden van de bezittingen maar ook de schulden en leningen moeten worden verdeeld. Het is belangrijk om zeker de benodigde aandacht te geven aan deze “schuldverdeling”. Als je gescheiden bent met schulden wil je immers weten bij wie de schuldeiser voor de deur kan staan om de schuld te innen.

 

Wanneer moet een schuldenlast onderling verdeeld worden en wanneer niet?

Het is allereerst belangrijk om te bepalen wanneer een schuldenlast onderling verdeeld moet worden en wanneer niet. De manier waarop jullie getrouwd zijn en de afspraken die jullie onderling hierbij gemaakt hebben, zijn hier leidend in.

 

Verdeling van schulden bij een huwelijk in gemeenschap van goederen

Als er sprake is van een ontbinding van een huwelijk in gemeenschap van goederen, zijn de getrouwde partners beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de openstaande schulden. Dit betekent in de praktijk dat schuldeisers bij beide partners terecht kunnen om een openstaande schuld te innen. Let op, deze regeling betreft ook de schulden die individueel gemaakt zijn voor het huwelijk. Als er schulden worden gemaakt na het indienen van het echtscheidingsconvenant, dan zijn de schulden alleen voor de persoon die de schuld is aangegaan.

 

Wanneer gebruik maken van een vrijwaringsclausule

Als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent betekent niet dat je automatisch vast zit aan schulden die duidelijk door je ex-partner veroorzaakt zijn. Jullie kunnen in overleg ervoor kiezen om gebruik te maken van vrijwaringsclausule. Hierdoor kunnen jullie een “eigen verdeling” maken van de schulden. Op deze manier kun je er voor zorgen dat de schuldeiser niet direct bij jou voor de deur staat om de schuld te innen maar helemaal voorkomen kun je dit niet. Als je ex-partner zijn of haar schuld niet kan betalen, heeft de schuldeiser het recht om bij jou aan de deur te koppen. Dit komt uiteraard omdat jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd en er in de opgenomen vrijwaringsclausule geen derdenwerking is opgenomen. Het is goed om voor de volledigheid te vermelden dat een vrijwaring van schuld wel fiscale gevolgen heeft voor degene die wordt gevrijwaard. De Belastingdienst kan deze vrijwaring immers beschouwen als een schenking. Het is goed om je hierover te laten informeren.

 

Hoe schulden verdelen bij een beperkte gemeenschap van goederen?

Ben je getrouwd in een beperkte gemeenschap van goederen? Dan betekent dit dat de persoonlijke schulden die zijn opgebouwd voor het huwelijk ook als persoonlijke schulden gezien blijven worden. Alle schulden die gemaakt zijn tijdens het huwelijk komen in rekening van jullie beiden. Dit is immers een gemeenschappelijke schuld. Bij het niet aflossen van de schulden kan er beslag worden gelegd op jullie gezamenlijke boedel. Wordt een persoonlijke schuld niet afgelost door een van de ex-partners? Dan kan er beslag worden gelegd op de gezamenlijke boedel die tijdens het huwelijk is ontstaan.

 

Verdeling van een schuld bij het ontbinden van een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden

Bij het ontbinden van een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden hangt de verdeling van een schuld af van de afspraken die onderling hierover gemaakt worden. In veel gevallen wordt er gekozen voor een periodieke- of een finaal verrekenbeding. In het eerste geval wordt er jaarlijks een verrekening gemaakt van de inkomsten en schulden van de ex-partners, bij een finaal verrekenbeding worden de inkomsten en schulden van de ex-partners met elkaar verrekend op het moment van uit elkaar gaan.

 

Uitsluiten van schulden gedurende een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden

Aansluitend op het bovenstaande is het goed om je erop te wijzen dat er een constructie bestaat dat betrekking heeft op het uitsluiten van schulden gedurende een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden. In dit geval wordt er tijdens het huwelijk een notariële akte opgesteld waarin opgenomen wordt welke schulden niet met elkaar verrekend worden. Deze schulden kunnen specifiek geformuleerd worden maar het is ook mogelijk om de gehele schuldenlast uit te sluiten. De schulden die gemaakt zijn voor het opstellen van de notariële akte moeten overigens wel met elkaar verdeeld worden.

 

Wat is een koude sluiting?

Een koude sluiting is een overeenkomst die partners tijdens het sluiten van het huwelijk met elkaar maken waarin ze vastleggen de het opgebouwde vermogen en de gemaakte schulden niet met elkaar verrekend worden. Deze afspraken hebben dus betrekking op de inkomsten en schulden die opgebouwd zijn voor, tijdens en na het huwelijk. Als je gaat scheiden is dit de makkelijkste constructie. Er wordt immers niets verdeeld tussen jullie!

 

Bij wie kan de schuldeiser aankloppen?

Zoals je merkt zijn er wel wat zaken om uit te zoeken voordat een schuldeiser kan vaststellen bij wie hij of zij kan aankloppen. Er kan immers sprake zijn van een persoonlijke schuld maar er zijn ook opties om zoals verdeling, verrekening, uitsluiting of vrijwaring voor gekozen kan worden bij een schuldverdeling. Wil je hier meer over weten of ben je op zoek naar vakkundig advies over dit onderwerp? Onze Scheidingsprofs helpen je graag verder.

Alsjeblieft, jouw checklist!

Hieronder kun je de checklist van Scheidingsprofs gratis downloaden.