Onlangs verscheen er op de website van Nu.nl een artikel over de kosten van een scheiding en over het feit dat vooral vrouwen slechter uit een scheiding komen. Waarom wordt er gesteld dat vrouwen financieel gezien aan het kortste eind trekken en is dit te voorkomen? Onze Scheidingsprofs hebben hier zeker wel een visie over.

Toename aantal scheidingen 2021 verwacht

De vereniging van familierechtadvocaten verwacht in 2021 een duidelijke toename van het aantal scheidingen. Bij normale omstandigheden worden er jaarlijks rond de 30.000 scheidingen uitgesproken. De verwachting is dat dit aantal als gevolg van de corona crisis in 2021 zal toenemen tot 40.000. Uiteraard komt dit doordat mensen op elkaars lip zitten en er weinig mogelijkheden zijn om ontspanning te zoeken buitenshuis. Niet iedere relatie kan deze test doorstaan.

Waarom de kosten van een scheiding erg hoog kunnen uitvallen

In het bewuste artikel op Nu.nl wordt er ook ingegaan op de kosten voor een scheiding. Hierin wordt terecht gesteld dat een scheiding erg duur kan uitpakken als het scheidend stel niet “on speaking terms” is. In dat geval wordt er bijna automatisch een advocaat in de arm genomen waardoor de kosten voor een scheiding vaak kunnen oplopen tot wel 15.000 euro. Het streven om voor de hoogste alimentatie te procederen, zorgt voor een hoger kostenplaatje. in het artikel wordt terecht de conclusie getrokken dat er snellere oplossingen te vinden zijn als er gekozen wordt om eerst van de diensten van een mediator gebruik te maken. Opvallend is dat er in dit artikel gesteld wordt dat de kosten voor een voordelige scheiding zullen liggen tussen de 2500 en 5000 euro. Als je echter naar de pakketten van Scheidingsprofs kijkt, zie je dat je veel voordeliger uit kunt zijn. Dit is ook het geval als de keuze valt op een Online Top pakket.

Vrouwen financieel slechter af bij een scheiding?

De meest opvallende passage in het artikel is dat er gesteld wordt dat vrouwen er vaak financieel slechter afkomen bij een scheiding. Hierbij wordt er gerefereerd naar een onderzoek van belangenorganisatie WOMEN Inc. dat gericht is op het verschil in  koopkrachtverlies tussen mannen en vrouwen. De resultaten wezen uit dat het koopkrachtverlies na een scheiding van vrouwen gemiddeld 25% is terwijl dit bij mannen slechts 0,2% is. Als reden hiervoor werd aangegeven dat de vader zijn betaalde arbeid vaak “gewoon” kan voortzetten terwijl de moeder en de kinderen moeten zien rond te komen van een deeltijdbaan en alimentatie. Uiteraard heeft dit ook invloed op het pensioen want met een deeltijdbaan wordt er minder opgebouwd. 

Wat is de visie van onze Scheidingsprofs hierover?

Een ander punt wat op dit vlak wordt aangedragen is dat vrouwen in de praktijk niet volledig op de hoogte zijn van hun financiële situatie. Dit zou ook het geval zijn bij hoger opgeleide vrouwen. Onze Scheidingsprofs zetten hun vraagtekens bij deze conclusie. Je kunt immers bij ons terecht met al jouw vragen en wij doen er alles voor om je volledig te informeren. Daarnaast wordt er in dit artikel gemakshalve vanuit gegaan dat de vrouw automatisch alle zorgtaken toebedeeld krijgt maar dit is wel een vrij ouderwetse benadering. Er zijn echter  diverse moderne constructies toe te passen waarbij er gekozen kan worden voor een verdeling van de zorgtaken en een financieel evenwichtigere verhouding. Uiteraard kunnen onze Scheidingsprofs je hierover uitgebreid informeren en persoonlijk je mogelijkheden met je doornemen. Neem hiervoor gerust contact met ons op. Wat ons betreft is het zeker niet lastig om te zorgen voor een gelijke verdeling tussen man en vrouw bij een scheiding.

Alsjeblieft, jouw checklist!

Hieronder kun je de checklist van Scheidingsprofs gratis downloaden.