Nu de vakantie is aangebroken en het reizen naar het buitenland weer mogelijk lijkt te zijn, worden er weer volop plannen gemaakt. Veel mensen willen graag de grens over maar als gescheiden ouder van minderjarige kinderen kun je niet zomaar grenzen overschrijden. Er is toestemming nodig van de ex-partner om met de kinderen naar het buitenland te mogen gaan. Veel gescheiden ouders stellen dan ook de vraag of een ex-partner een vakantie naar het buitenland met de kinderen kan tegenhouden. Helaas is dit wel het geval. Gelukkig kan de wet uitkomst bieden in dit soort situaties.

 

Wanneer mag je als gescheiden ouder met je kinderen naar het buitenland?

Laten we deze blog beginnen door je inzicht te geven aan welke regels je moet voldoen om als gescheiden ouder met je kinderen naar het buitenland te reizen om daar vakantie te vieren. Je hebt immers toestemming nodig van de andere ouder (dus je ex-partner) om met je minderjarige kind naar een ander land te reizen. In de praktijk betekent dit dat je verplicht bent om je ex-partner informeren over waar je verblijft en hoe lang je weggaat, mits deze persoon de andere ouder is van je minderjarige kinderen uiteraard. Om schriftelijk te kunnen aantonen dat de andere partner daadwerkelijk toestemming heeft gegeven dat je met de kinderen naar het buitenland reist, kun je deze persoon vragen om een toestemmingsformulier in te vullen. Dit formulier “Toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland” is te downloaden op de website van de Rijksoverheid. 

 

Gevolgen als je zonder toestemming van je ex-partner met jullie minderjarige kinderen naar het buitenland reist.

De consequenties als je zonder toestemming van je ex-partner met jullie minderjarige kinderen naar het buitenland reist zijn groot. De Koninklijke Marechaussee heeft immers de mogelijkheid om bij de douane te controleren of je over de juiste documenten beschikt om met minderjarige kinderen de grens over te steken. Deze dienst controleert hier streng op, zeker in de vakantieperiode, om kinderontvoering te voorkomen. Als jij zonder toestemmingsformulier van je ex-partner met jullie minderjarige kinderen naar het buitenland reist, pleeg je in beginsel een strafbaar feit en dat is namelijk onttrekking aan het gezag van de andere ouder en (internationale) kinderontvoering.

 

Als je binnen de Schengenlanden met de auto reist, zul je uiteraard minder vaak een grenscontrole tegenkomen maar door er zomaar vanuit te gaan dat er geen grenscontrole is, neem je wel een zeer groot risico. Daarnaast is het goed om te realiseren dat er altijd een grenscontrole is als je met het vliegtuig reist. Als je in dat geval géén toestemmingsformulier kunt overleggen, zal dit het einde van je reis betekenen. Je komt dus niet langs de douane. Je hoeft er niet op te rekenen dat de douane beambten voor jou een uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van een kind met oudergegevens gaan raadplegen.

 

Voor de volledigheid is het goed om te vermelden dat het invullen van het toestemmingsformulier reizen met kind naar buitenland niet verplicht is maar wel dringend aan te raden om verdenking op kinderontvoering te voorkomen.  

 

Wat te doen als de ex-partner géén toestemming geeft voor een buitenlandse vakantie met de kinderen?

De invulling van de zomervakantie is vaak een onderwerp van geschil tussen gescheiden ouders. Allereerst moet er worden uitgemaakt welke ouder wanneer met de kinderen op vakantie kan/mag. Daarnaast kan de bestemming een twistpunt zijn. Het komt regelmatig voor dat de ene ouder de andere ouder geen toestemming geeft om met de kinderen naar het buitenland te reizen. In dat geval is de kans groot dat er een groot conflict ontstaat tussen de partijen (met wellicht een aangifte van kinderontvoering) als er toch besloten wordt om deze reis te maken. Gelukkig biedt de wetgeving uitkomst in dit soort situaties. De rechtbank kan immers verzocht worden om vervangende toestemming te verlenen. In deze situatie zal de “andere ouder” tijdens een zitting met goed onderbouwde redenen moeten komen om tot een afwijzing van het verzoek te kunnen komen. De rechter zal gedurende dit proces een afweging maken of er een risico is op het niet terugkeren van de kinderen. Indien deze vervangende toestemming wordt gegeven, zal dit vonnis de weigering van de toestemming van de ouder vervangen. Dit proces kan gevoerd worden als de ouder die met de kinderen op een buitenlandse vakantie wil gaan maar ook als deze persoon een identiteitsbewijs voor hen wil aanvragen.

 

Proceskosten of hulp van een mediator?

Tot slot nog even een blik op de kosten van dit proces. Het is goed om te realiseren dat de proceskosten voor zaken die betrekking hebben op het familierecht vaak voor eigen rekening zijn. Dit is ook het geval bij verzoeken tot toestemming om met de kinderen naar het buitenland te mogen gaan. Er kan in sommige gevallen hierop een uitzondering worden gemaakt maar dat is zeker niet altijd het geval. 

Wellicht is het een overweging om gebruik te maken van de diensten van een mediator in dit soort situaties. Het komt immers regelmatig voor dat na een goed onderling gesprek tussen de ex-partners veel duidelijkheid ontstaat over de beweegreden om een toestemming om met de kinderen naar het buitenland te gaan te weigeren. Daarnaast merken onze Scheidingsprofs regelmatig dat deze tegenwerpingen vaak eenvoudig kunnen worden weggenomen door duidelijke onderlinge afspraken te maken.      

Alsjeblieft, jouw ouderschapsplan!

Hieronder kun je het ouderschapsplan van Scheidingsprofs gratis downloaden.