Als een stel besluit te gaan scheiden, moeten er veel beslissingen worden genomen. In veel gevallen hebben de keuzes en de afspraken die tussen de scheidende partners gemaakt worden ook betrekking op hypothecaire zaken. Onze Scheidingsprofs krijgen dan ook regelmatig de vraag of het mogelijk is om een huis te kopen tijdens de scheiding, of er mogelijkheden zijn dat één van de partners in het oude huis blijft wonen na de echtscheiding en wat de mogelijkheden zijn om een hypotheek af te sluiten na het scheiden. Om scheidende stellen hier een goed inzicht in te geven, werken onze scheidingsexperts sinds kort samen met een hypotheekadviseur. We vroegen een van onze experts, Chris van Gompel, naar zijn eerste ervaringen van deze samenwerking. Zijn belangrijkste conclusie was duidelijk: scheidende stellen krijgen hierdoor een beter beeld van hun mogelijkheden.

Persoonlijk hypotheekadvies bij een echtscheiding

Eén van de vele factoren die bij een scheiding komt kijken, is huisvesting. Als het scheidend stel woonachtig is in een koopwoning, zal deze woning “verdeeld” moeten worden. Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor de hypotheek die in de meeste gevallen aan een woning is gekoppeld. Meestal wordt hierbij automatisch ervan uitgegaan dat een woning moet worden verkocht maar in de praktijk blijkt dit niet in altijd het geval. Het behoort immers ook tot de mogelijkheden dat één van de partners in het oude huis blijft wonen. Als dit geen gewenste situatie is, kan er vaak ook de keuze worden gemaakt om een constructie vorm te geven waarbij beide partners de mogelijkheid hebben om voor zichzelf een huis te kopen na een scheiding. Het is uiteraard van belang om deze opties te onderzoeken.

De hoeveelheid variabelen die we hierboven schetsen, benadrukt de situatieafhankelijke keuzes die gemaakt kunnen worden op het gebied van huisvesting na scheiding en het afsluiten (of het oversluiten) van een hypotheek na een scheiding. Om de klanten van Scheidingsprofs hierbij van een persoonlijk hypotheekadvies te voorzien, zijn onze scheidingsexperts gekoppeld aan een hypotheekadviseur. De interesse om gebruik te maken van de diensten van deze adviseur kan kenbaar gemaakt worden op de vragenlijst die als basis dient voor het intakegesprek met de scheidingsexpert, maar uiteraard ook gedurende de gesprekken met de expert.

Bewustwording bij het intakegesprek

Chris van Gompel benadrukt bij het intakegesprek altijd nog even de mogelijkheid om gebruik te maken van het advies van een hypotheekadviseur naast het mediationtraject. Dit is een bewuste keuze:

“Het komt regelmatig voor dat scheidende partners op de vragenlijst aangeven dat ze géén behoefte hebben aan de hulp van een hypotheekadviseur omdat ze hier nog niet over hebben nagedacht en hier nog niet mee bezig zijn. In andere gevallen denken mensen al zelf hun hypotheek mogelijkheden te weten of hebben ze hier in hun hoofd al een gedachte bij. Maar deze gedachte is niet cijfermatig onderbouwd. Het komt dan ook regelmatig voor dat de praktijk anders blijkt te zijn. Dit is een van de valkuilen bij het invullen van de vragenlijst. Als ik het idee heb dat een hypotheekadviseur toch een belangrijke bijdrage aan het traject kan bieden, begin ik er toch nog eens over. Ik wil de scheidende partners zo goed mogelijk helpen. Door hier even bij stil te staan creëer ik een stuk bewustwording van deze mogelijkheid. Dit helpt om scheidende partners even extra over deze mogelijkheid na te laten denken en het komt regelmatig voor dat ze hier achteraf erg blij mee zijn.”

In scheiding gespecialiseerde hypotheekadviseur als toevoeging op het online scheiden traject

Chris ziet het betrekken van een in scheiding gespecialiseerde hypotheekadviseur als waardevolle toevoeging op zijn dienstverlening als online mediator:

“De hypotheekadviseurs met wie wij als Scheidingsprofs samenwerken, zijn uitstekend op de hoogte van alle perikelen die te maken hebben met scheidingen en de bijbehorende keuzes die gemaakt moeten worden met betrekking tot het kopen of verkopen van woningen. Hierdoor is de mogelijkheid om gebruik te maken van diens kennis en ervaring zeker een waardevolle toevoeging op het online scheiden traject.”

“Een hypotheekadviseur verstrekt inzichten die van groot belang kunnen zijn bij het maken van keuzes bij het scheiden. Het gebeurt regelmatig dat mensen er door de verandering van hun financiële situatie na een scheiding ten onrechte van uitgaan dat het niet mogelijk is om een nieuw huis te kopen of om in het oude huis te blijven wonen. Deze opties kunnen van invloed zijn op de keuzes die gedurende het scheidingstraject gemaakt worden. Het is daarom belangrijk om dit goed in kaart te hebben. Het kan zelfs voorkomen dat, door te kiezen voor een specifieke verdeling van het vermogen of door een bepaalde keuze te maken met betrekking tot de partneralimentatie, het voor beide partners mogelijk is om een huis te kopen. Een hypotheekadviseur heeft de kennis om een goed inzicht te bieden in dit soort zaken. Dit geeft duidelijkheid in een traject dat voor veel mensen juist een onzekere fase is.”

Hoe ziet de samenwerking tussen de scheidingsexpert en de hypotheekadviseur eruit?

De structuur van de samenwerking tussen Scheidingsprofs en een hypotheekadviseur ziet Chris als een groot voordeel bij het doorlopen van een echtscheidingstraject:

“De scheidingsexpert en de hypotheekadviseur werken met elkaar samen maar de begeleiding is onafhankelijk van elkaar. Het blijven twee gescheiden trajecten. Dit geeft duidelijkheid. We hebben wel de mogelijkheden om desgewenst snel en efficiënt te schakelen. Zo kan er in een hele korte tijd veel duidelijkheid geschept worden maar hoeven scheidende partners niet steeds de ontstane situatie uit te leggen en worden niet van het kastje naar de muur gestuurd. Er zijn geen drempels.”

Gesprek met een hypotheekadviseur als onderdeel van een echtscheidingstraject?

Het eerste gesprek met de hypotheekadviseur, om af te stemmen of er de behoefte bestaat aan een hypotheekadviestraject naast een scheidingstraject, is uiteraard vrijblijvend. Chris van Gompel adviseert scheidende partners (met een koophuis) die niet de beschikking hebben over een eigen hypotheekadviseur, om zeker van deze mogelijkheid gebruik te maken:

“Ik zou zeker aanraden om een belafspraak te maken met de hypotheekadviseur. Al is het maar voor 10 minuten. Vragen over huisvesting en hypotheken zijn heel normaal als je in een scheiding ligt, dus die kun je dan in elk geval stellen. Een hypotheekadviseur kan snel advies geven. Zo kun je op een heel makkelijke manier erachter komen dat iets wel kan, terwijl je eerst dacht dat dit financieel niet zou lukken. Bijvoorbeeld het kopen van een nieuw huis in plaats van huren, waarbij de woonlasten vaak voordeliger zijn.”

“Het voordeel om hypotheekadvies via Scheidingsprofs te regelen, is dat je snel in kaart hebt over wat op financieel gebied wel en niet kan. Als je dit tijdens het echtscheidingstraject doet, weet je precies wat de criteria zijn bij het maken van eventuele keuzes. Daarnaast neemt het een stuk druk weg. Dit is uiteraard van belang want onder druk maak je vaak niet de beste keuzes.”

Hebben jullie interesse om gebruik te maken van de gecombineerde dienstverlening van een van onze Scheidingsprofs en een hypotheekadviseur of heb je vragen over deze service? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.