Bij een huwelijk met internationale aspecten, door bijvoorbeeld de nationaliteit of woonplaats van beide partners, vragen veel mensen zich af wat hier allemaal bij komt kijken en in welk land zij het beste kunnen scheiden. Ieder land heeft namelijk zijn eigen regels ook op het gebied van echtscheidingen. We roepen weliswaar dat grenzen vervagen, zeker in Europa, maar is dat ook zo als het gaat om een internationale echtscheiding? Neem van ons aan dat er best nog wel wat haken en ogen aan een internationale scheiding zitten. In dit blog vertellen we er meer over.

Waar dienen we de scheiding in?

Zoals gezegd heeft ieder land zijn eigen regels. Dat geldt ook bij een internationale echtscheiding. Als je als Nederlands stel in het buitenland woont, dan kun je de echtscheidingsprocedure in de meeste gevallen zowel aan de Nederlandse rechter voorleggen, als aan de rechter van het land waar je woont. De gevolgen voor de uitkomst van de procedure kunnen echter per land verschillen.

Als het verzoek tot echtscheiding eenmaal in een bepaald land is ingediend, dan kan het verzoek tot echtscheiding daarna niet meer in een ander land worden ingediend. In principe geldt de regel: wie het eerst komt wie het eerst maalt. Zo kan het voorkomen dat jullie als getrouwd Nederlands stel inmiddels al enige jaren in Spanje wonen. Als jullie dan besluiten te gaan scheiden en de zaak wordt door een van de partijen in Spanje aangebracht en de andere partij dient daarna een verzoekschrift in bij de Nederlandse rechter, dan zal deze laatste rechter zich onbevoegd moeten verklaren. In deze situatie is er sprake van samenloop; dezelfde zaak wordt bij rechtbanken in twee verschillende landen ingediend. We noemen dit litispendentie.

Een echtscheiding kan dus maar in 1 land behandeld worden

De eerst komt eerst maalt regel heeft natuurlijk als groot voordeel dat hiermee voorkomen wordt dat dezelfde echtscheiding in twee landen wordt behandeld. Hiermee wordt het risico op tegenstrijdige uitkomsten voorkomen. De regel creëert daarentegen echter een zogenaamde ‘rat race’ tussen echtelieden, om zo snel mogelijk een echtscheidingsverzoekschrift in te dienen in het land met de voor diegene meest gunstige regels. Waar in het kader van echtscheiding de voorkeur wordt gegeven aan mediation en scheiden in overleg, staat deze snelle gang naar de rechter in feite haaks op dit uitgangspunt. Kies je namelijk voor overleg, betekent dat, dat je het risico loopt dat de ander alsnog het echtscheidingsverzoekschrift indient bij de voor jouw ongunstige rechtbank.

Welke rechter is bevoegd?

Het verzoek tot echtscheiding kan niet zomaar in elk willekeurig land worden ingediend. Er moet een connectie zijn met de nationaliteit of de woonplaats van beide partijen. De mogelijkheden voor Europese landen zijn opgesomd in een Europese Verordening, namelijk:

  • De rechtbank van het land waar beide partijen wonen.
  • De rechtbank van het land waar partijen als laatste samen woonden, en waar een van hen nog steeds woont.
  • De rechtbank van het land waar de verwerende partij woont.
  • De rechtbank van het land waarvan beide partijen de nationaliteit bezitten.
  • De rechtbank van het land waar een van beiden woont (alleen mogelijk bij een gemeenschappelijke echtscheiding).
  • De rechtbank van het land waar een van beiden al meer dan zes maanden woont en waarvan die partij ook de nationaliteit bezit.
  • De rechtbank van het land waar een van beiden al meer dan twaalf maanden woont.

 

Wat is het voordeel van in Nederland scheiden?

Het voordeel van een echtscheidingsprocedure in Nederland, is dat echtscheidingsprocedures (zeker indien het gaat om een gezamenlijk verzoek) snel worden afgehandeld en jullie binnen enkele weken gescheiden kunnen zijn. In veel andere landen dienen de ex-partners eerst een bepaalde periode uit elkaar te zijn of geldt een verplichte wachttijd van soms wel twee jaar voordat de rechtbank de echtscheiding gaat behandelen.

Daarnaast is het zo dat er in Nederland weinig tot geen eisen worden gesteld aan de wens te willen scheiden. De enige grond voor echtscheiding is ‘duurzame ontwrichting’, en dit hoeft niet bewezen of onderbouwd te worden In tegenstelling tot sommige andere landen. Hier worden vaak zwaardere eisen gesteld en tevens hanteren deze landen vaak andere gronden voor echtscheiding. Besluit je echter, om wat voor reden dan ook, tóch liever in een ander land te scheiden, laat je dan vooral goed adviseren over het nationale recht van dat land en alle mogelijke gevolgen.

Uiteraard kunnen onze Scheidingsprofs je uitstekend adviseren over de haken en ogen van een internationale scheiding. Neem gerust contact met ons op als we je hiermee persoonlijk kunnen helpen.

Alsjeblieft, jouw checklist!

Hieronder kun je de checklist van Scheidingsprofs gratis downloaden.