Inmiddels zijn we in november 2022 aangeland, wat betekent dat de alimentatie indexering voor 2023 bekend gemaakt is. Als je al langer gescheiden ben weet je waarschijnlijk al lang wat de gevolgen hiervan zijn maar het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat je pas net gescheiden bent en hier nog nooit mee te maken hebt gehad. Kort gezegd betekent het dat het te ontvangen of te betalen bedrag aan alimentatie nooit helemaal vast staat. Hoewel dit ieder jaar een aanpassing is van één of enkele procenten, is dit wel iets om zeker rekening mee te houden. De bedragen kunnen hierdoor flink oplopen! In dit blog vertellen we er meer over en vertellen we je meteen wat de alimentatie indexering voor 2023 is.

Wat wordt bedoeld met alimentatie indexering?

Alimentatie indexering is een term die betrekking heeft op de jaarlijkse wettelijke aanpassing van het alimentatiebedrag. Deze aanpassing, uitgedrukt in procenten, wordt ieder jaar vastgesteld door de Minister van Justitie. De indexering geldt voor zowel de kinderalimentatie als voor de partneralimentatie. De Minister stelt deze aanpassing vast aan de hand van de Trema-normen voor het komende jaar. Dit zijn de richtlijnen die gebruikt worden voor het vaststellen van de hoogte van de kinder- en partneralimentatie. Hoewel deze normen slechts richtlijnen zijn en géén officiële wet worden deze normen in de praktijk wel vrij consequent gehandhaafd en vormen hiermee dus ook de basis voor de alimentatie indexering. Deze normen zijn immers afgestemd op de verandering in onder andere de kosten van levensonderhoud en de stijging van de lonen.

Indexering alimentatie per 1 januari 2023

De indexering alimentatie per 1 januari 2023 is vastgesteld op 3,4%. Dit betekent dat de alimentatie betalende persoon 3,4% meer alimentatie moet betalen ten opzichte van vorig jaar. Deze verhoging heeft betrekking op het totale alimentatiebedrag, dus zowel op de kinder- als partneralimentatie. We kunnen gerust stellen dat er sprake is van een behoorlijke stijging. Veel partijen hadden een minder forse stijging verwacht, zeker gezien het feit dat steeds meer mensen moeite hebben om rond te komen. Het zal niemand ontgaan zijn dat we te maken hebben met een enorme inflatie en ook de oorlog in Oekraïne trekt zijn wissel op onze energieprijzen met alle (financiële) gevolgen van dien.

Wie stelt de alimentatie indexering vast en op basis waarvan?

Het hierboven over je uitgestorte verhaal, roept wellicht de vraag bij je op wie de alimentatie indexering vast heeft gesteld en op basis waarvan? Zeker als je net een vechtscheiding achter de rug hebt en jouw loon niet mee gestegen is het afgelopen jaar, kan dit als onrecht voelen. Het ministerie voor Veiligheid en Justitie bepaalt de hoogte van de alimentatie indexering. Uiteraard wordt dit bedrag niet zomaar vastgesteld. De stijgende lonen (lees: het loonindexcijfer) in het afgelopen jaar vormen de basis van het besluit. Er is hierbij dus sprake van een compensatie van de veranderende koopkracht, dus de stijging van de kosten in het levensonderhoud.

De jaarlijkse alimentatie indexering is zeker niet vrijblijvend

De jaarlijkse alimentatie indexering wordt (medio november) bekend gemaakt door een publicatie in de Staatscourant en in de landelijke dagbladen. Vervolgens is het de verantwoording van de betrokkenen (dus zowel de alimentatie betalers als de ontvangers) dat de voorgeschreven verhoging op de juiste manier plaatsvindt. Dit is zeker niet vrijblijvend! De verhoging is van rechtswege. Zelfs als je zelf geen salarisverhoging gehad hebt, zit je toch aan de alimentatie verhoging vast. De alimentatie indexering 2023 is voor iedereen van toepassing met uitzondering van de gevallen waarbij scheidende partners overeen zijn gekomen (en hebben vastgelegd in het echtscheidingsconvenant) dat zij deze regeling hebben uitgesloten. Uiteraard is het mogelijk om deze onderlinge afspraak alsnog te maken en dit schriftelijk vast te leggen.

Afwijken van de wettelijke indexering alimentatie?

Hoewel de wettelijke indexering alimentatie wat dwingend overkomt en in zekere zin ook zo is, kan hier wel van afgeweken worden, als er sprake is van een onrealiseerbare verhoging. Zeker in de huidige tijd, is dit niet ondenkbaar.

Je kunt uiteraard bij onze Scheidingsprofs terecht voor meer informatie en persoonlijk advies over de toepassing van alimentatie indexering en/of voor wensen met betrekking tot het wijzigen van de alimentatie. In veel gevallen is het bijvoorbeeld goed mogelijk om in onderling overleg een regeling te treffen als je door omstandigheden de alimentatie niet meer kunt betalen. Neem hiervoor gerust vrijblijvend contact met ons op.

Alsjeblieft, jouw checklist!

Hieronder kun je de checklist van Scheidingsprofs gratis downloaden.