Steeds meer scheidende ouders maken de keuze voor birdnesting. Dit is een moderne vorm hoe de ouders met hun kinderen om kunnen gaan na een scheiding. De kinderen blijven hierbij in het “ouderlijk nest” en de ouders vliegen er omheen en maken hier om de beurt een landing. Birdnesting biedt veel voordelen voor de kinderen maar hoeveel offer jij jezelf op na een scheiding?

 

Wat is birdnesting?

Birdnesting (ook wel co-housing genoemd) kun je zien als een vorm van co-ouderschap wat precies op de omgekeerde manier wordt vormgegeven in vergelijking met de methode waarvoor het meest gekozen wordt. In de meeste gevallen verblijven de kinderen om en om (vaak om de week) bij hun vader en hun moeder. Bij birdnesting verblijven de ouders om en om bij hun kinderen. De kinderen blijven hierbij in het ouderlijk huis wonen. De ouders hebben naast de ouderlijke woning ook een ander verblijfadres. Birdnesting kan een mooi alternatief zijn voor na het scheiden.

 

Waarom birdnesting een goede keuze kan zijn voor scheidende ouders

Omdat birdnesting een moderne optie is, vragen veel scheidende ouders zichzelf af waarom birdnesting een goede keuze kan zijn. De belangrijkste reden om deze keuze te maken is uiteraard het welzijn van de kinderen. Birdnesting zorgt voor zoveel mogelijk rust en stabiliteit in het leven van de kinderen. Deze constructie werkt bevorderend voor de kwaliteit van het ouderschap. Doordat de kinderen in hun vertrouwde omgeving blijven, kunnen de gevolgen van de scheiding (de kans hierop) hierdoor geminimaliseerd worden. Ze blijven op het oude nest wonen, er is geen sprake van een wisseldag, er zullen minder loyaliteitsproblemen ontstaan en er ontstaat geen schrijnend verschil in woonadressen of beschikbare voorzieningen (zoals wel of geen eigen kamer en specifiek speelgoed). Dit is zeker van grote waarde voor kinderen die hier erg gevoelig voor zijn.

 

Hoe ziet co-housing eruit?

Co-housing kan op diverse manieren worden ingevuld. In veel gevallen kiezen de ouders de woensdag of de vrijdag als hun wisseldag. De ene ouder brengt de kinderen naar school, de andere ouder haalt ze op. In de periode dat ze niet in het ouderlijk huis verblijven, wonen ze op hun andere woonadres. Dit kan een gezamenlijk adres zijn maar ook een eigen woning of zelfs een logeeradres. De hypotheek van het ouderlijk huis wordt aangehouden en er wordt een gezamenlijke rekening gebruikt om de gezinskosten of de kosten voor het onderhoud van het huis te betalen.

 

Voordelen van co-housing ten opzichte van co-ouderschap

Het voordeel van deze co-housing constructie voor de ouders zelf is dat zijn een hechter contact hebben met de kinderen. Dit is een duidelijke overeenkomst van co-housing met co-ouderschap. Het belangrijkste argument om te kiezen voor co-housing boven co-ouderschap is uiteraard het welzijn van de kinderen. Daarnaast kan het een keuze zijn als ouders elkaar financieel nodig hebben om onder zo optimale omstandigheden samen te kunnen zijn met hun kinderen. De vermoeidheid en het ongemak van het wekelijks naar een ander adres moeten “verhuizen” nemen ze dan op de koop toe. Daarnaast is het een manier om wat afstand te kunnen nemen van het gezin. Hierdoor heb je als ouder meer rust om over specifieke gezinszaken na te denken en situaties aan te zien komen. Deze birds eye view (laten we hiervoor een passende term gebruiken) is een groot voordeel van co-housing ten opzichte van co-ouderschap vooral omdat je als ouder precies weet onder welke omstandigheden de kinderen verblijven bij de andere ouder.

De vraag is echter hoeveel afstand je kunt doen van je gezin en of specifieke “birdnesting ongemakken” niet te veel overhand krijgen….

 

Hoeveel offer jij jezelf op voor de kinderen na een scheiding?

De bovenstaande overweging brengt ons bij de afweging die scheidende ouders vrijwel altijd hebben na een scheiding. Hoeveel offer jij jezelf op voor de kinderen na een scheiding? Uiteraard, als ouder heb je het beste met je kinderen voor. Laat hier geen twijfel over bestaan. Er komt echter wel een moment waarop je eigen leven ook vorm begint (of misschien wel moet) krijgen…….

De keuze voor birdnesting heeft veel betrekking op het bovenstaande. Als je als ouders als “goede vrienden” uit elkaar gaat, is birdnesting zeker een overweging. De vraag is echter of de onderlinge irritaties die de reden zijn om te gaan scheiden niet in stand gehouden worden door de keuze voor birdnesting. Daarnaast is het goed om te realiseren dat het lastiger is om een eigen leven op te bouwen als je deze keuze maakt.

Er zijn veel voorbeelden te benoemen waarbij birdnesting in een later stadium heroverwogen werd. Als je als partner erg netjes bent en je vindt “het nest” na een week afwezigheid vies en rommelig terug, gaat dit op een gegeven moment tegenstaan. Daarnaast is het niet uit te sluiten dat er nieuwe relaties ontstaan bij een of beide partners. Van het vinden van kleding of lingerie van het nieuwe lief van de ex-partner, worden veel mensen niet vrolijk. De gedachte dat je moet slapen in een bed waarin hij en zijn vriendin het gezellig maakten is ook niet prettig. Daarnaast kunnen er bijvoorbeeld twijfels ontstaan als de gescheiden ouders (dus de ex-partners) een avond afspreken om gezellig over huishoudelijke zaken te praten. De rit naar een logeeradres na een vertrouwde avond valt veel “birdnestende ouders” zwaar.

 

Afspraken met betrekking tot birdnesting

Als jullie als scheidende ouders niet verwachten de hierboven geschetste problemen te ondervinden en bereid zijn om je eigen leven voor een deel weg te cijferen voor de kinderen, is birdnesting zeker een overweging waard. Het is hierbij wel van enorm groot belang om goede afspraken over specifieke zaken te maken. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik en onderhoud van gemeenschappelijke spullen. Daarnaast moet er een afkadering plaatsvinden met betrekking tot gezamenlijke- en privé kosten ter voorkoming dat er grijze gebieden op dit vlak ontstaan. Daarnaast moeten er afspraken worden gemaakt over het onderhouden van het huis.

 

Tijdelijke birdnesting

Hoewel birdnesting als een alternatief kan worden gezien voor het scheiden (zie het als een vorm van scheiding van tafel en bed) is het van belang dat al deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Een echtscheidingsmediator kan hierbij een waardevolle ondersteuning bieden omdat de structuur wat gecompliceerder is dan in de meeste gevallen.

Veel scheidende ouders nemen een datum in deze “overeenkomst” op om de afspraken te herzien of om wellicht in een later stadium een andere keuze te maken. Tijdelijke birdnesting is een veelgemaakte keuze ook omdat de meeste kinderen op een gegeven moment zullen uitvliegen wat deze constructie overbodig maakt. Als je kiest voor birdnesting offer jij jezelf voor een specifieke periode op voor de kinderen na een scheiding. Daarnaast is het herzien van afspraken bij birdnesting van groot belang om ervoor te zorgen dat het nest wel warm blijft.

Alsjeblieft, jouw checklist!

Hieronder kun je de checklist van Scheidingsprofs gratis downloaden.