Scheiden is lastig in iedere situatie, maar als er kinderen bij betrokken zijn wordt het vaak nog ingewikkelder. Ze krijgen in veel gevallen meer mee van de scheiding dan jullie in eerste instantie gedacht hadden, ook al probeer je alle ellende ver bij ze weg te houden. Hierdoor kan het gebeuren dat je kind uiteindelijk partij kiest na de scheiding, met alle gevolgen van dien. Hoe ga je hier mee om en wat kun je er aan doen? Wij geven 5 tips.

 

Waarom kiest je kind partij?

Vaak heeft het alles te maken met loyaliteit van het kind naar de ouder. In deze situatie spreken we dan ook over een loyaliteitsconflict. Als een kind maar vaak genoeg hoort dat de ene ouder schuldig is aan de breuk of als er vaak lelijk over die ouder wordt gepraat, dan kan een logisch gevolg zijn dat een kind niet meer naar die ouder wil. Wanneer ouders op een negatieve manier spreken over de andere ouder, dan zorgt dit bij een kind voor spanning. Een kind zal zich bijvoorbeeld afvragen: Is mijn moeder/ vader echt zo gemeen als mijn andere ouder zegt? Doet mijn moeder/vader echt deze vervelende dingen? Ik zie dat mijn moeder/vader verdrietig is door mijn andere ouder.

Het kind gaat hierdoor onbewust een voorkeur ontwikkelen voor één van de ouders en het kind komt daardoor met zichzelf in conflict. Elk kind wil immers van beide ouders houden en dit lijkt voor hem/haar niet goed meer te zijn. Het is verwarrend en dit gevoel maakt een kind angstig, onzeker en het doet een kind verdriet. Het kind krijgt het gevoel dat hij/zij moet kiezen tussen zijn/haar ouders. Dit kan voelen als het verraden van één van de ouders, alsof ze een ouder in de steek laten. Iedereen kan bedenken dat dit geen gewenste situatie is en dat het schadelijk is voor het kind.

 

5 tips als je kind partij kiest voor één van de ouders

Er zijn een aantal zaken die je kunt doen als je het idee hebt dat je kind partij kiest voor één van jullie. Hou jezelf in eerste instantie eens een spiegel voor en kijk naar je eigen gedrag. Zadel je kind niet op met wat jou dwars zit over de breuk, ook al ligt de schuld bij je partner. Dat is voor je kind alleen maar een last en zorgt ervoor dat hij of zij meer partij zal kiezen.
Probeer met je ex partner te overleggen hoe jullie dit gezamenlijk aan kunnen pakken en geeft je kind aan niet meer naar de andere ouder toe te willen geef dan niet toe ook al vind je dit nog zo’n goed idee. Zet je eigen wrok opzij en wees je ervan bewust dat je kind wettelijk gezien recht heeft op omgang met beide ouders. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog andere zaken die je kunt proberen als je kind partij kiest voor één van de ouders. We zetten de tips hieronder voor je op een rijtje:

 

Wees een luisterend oor

Je wilt natuurlijk weten waarom je kind zich zo gedraagt. Wees daarvoor een luisterend oor, zonder te oordelen. Geef toestemming voor de loyaliteit naar de andere ouder, en corrigeer je kind als het lelijke dingen zegt over je ex.

 

Houd je groot voor je kind

Een cliché, maar waar. Als het niet goed gaat met één van de ouders na de scheiding zal een kind daar automatisch meer naar toe trekken. Het kind heeft dan het gevoel dat deze een zorgrol moet innemen. Dat is het laatste wat je je kind wilt aandoen. Hou je dus groot voor je kind en probeer deze zo min mogelijk op te zadelen met jouw verdriet of problemen.

 

Probeer een kerngezin te blijven

Hoe moeilijk het ook klinkt, probeer een kerngezin te blijven vormen met je ex-partner en kinderen, ook al wonen jullie niet meer samen. Door elkaar liefdevol en met respect te blijven behandelen en samen naar belangrijke gebeurtenissen van jullie kinderen te komen, krijgt een kind het gevoel dat er minder spanning is tussen zijn ouders. Dat zorgt ervoor dat het kind minder snel partij zal willen kiezen.

 

Geef je kind de tijd

Soms is het niet zo ingewikkeld als het lijkt. Veel kinderen hebben tijd en ruimte nodig om te wennen aan de nieuwe situatie. Zij zullen in eerste instantie wellicht neigen naar de ouder die in het ‘oude’ huis blijft wonen, of degene bij wie ze weten dat ze de meeste snoepjes of cadeau’s krijgen. Dan is het een kwestie van wennen aan het tweede huis: iets wat zichzelf vaak oplost als je je kind maar consequent blijft brengen naar de andere ouder.

Alsjeblieft, jouw checklist!

Hieronder kun je de checklist van Scheidingsprofs gratis downloaden.